Sitemap  │  Zoeken

MKB-vrijstelling

Kabinet en Tweede Kamer zijn het erover eens. Als de Eerste Kamer de nieuwe belastingwet goedkeurt krijgen ondernemers die in 2007 winst maken een extra belastingaftrek.

IB-ondernemers

Voor ondernemers die belasting betalen over hun winst betalen via de inkomstenbelasting wordt de volgende formule toegepast: winst – ondernemersaftrekken = fiscale winst – 10% (indien er winst over blijft) = belastbare winst. Is er na de ondernemersaftrekken geen positieve fiscale winst meer over is heeft u geen recht op de 10% aftrek. Ook als u niet in aanmerking komt voor de ondernemersaftrekken, bijvoorbeeld omdat u minder dan 1225 uur per jaar onderneemt, is de vrijstelling niet voor u weggelegd.

Dga

De nieuw, lagere tarieven voor de vennootschapsbelasting zijn: 20% voor winsten tot € 25.000,--, 23,5% voor winsten daarboven tot € 60.000 en 25,5% voor de winsten vanaf € 60.000,--. De Dga, directeur/grootaandeelhouder, krijgt vanaf 2008 eindelijk ook te maken met een inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering in het 4,4% tarief. Voor 2007 wordt dit tijdelijk geregeld met een verlaging van het aanmerkelijk belangtarief van 25% naar 22%.

Rechtsvorm veranderen?

In sommige gevallen kan het gunstig zijn om van rechtsvorm te wisselen. Wilt u weten of dat voor u zo is, neem dan contact op met uw belastingadviseur.

Innovatie

 Voor inkomsten uit innovaties wordt een belastingtarief van 10% voorgesteld ('octrooibox'). Voor financieringswinsten binnen een concern zal een apart tarief van 5% gelden ('rentebox').

Starters met arbeidshandicap

Gedeeltelijk arbeidsongeschikten die een eigen bedrijf willen beginnen, krijgen een extra fiscale stimulans. Zij krijgen een aftrekpost van € 12.000,-- in het eerste jaar, € 8.000,-- in het tweede jaar en € 4.000,-- in het derde jaar. Voorwaarde is dat zij tenminste 800 uur per jaar werken; dat is minder dan de standaardeis van 1225 uur.

Compensatie

Er staat wel het een en ander tegenover. Zo gaan er andere regels gelden voor de bepaling van de belastbare winst. Compensabele verliezen kunnen voortaan nog tot 9 jaar vooruitgeschoven worden terwijl dat nu nog onbeperkt mogelijk is. De achterwaartse verliescompensatie wordt beperkt tot 1 jaar, terwijl dat nu nog 3 jaar is. Ondernemingen die onder de inkomstenbelasting vallen kunnen nog steeds gebruik maken van een achterwaartse verliescompensatie van 3 jaar. De fiscale afschrijving op vastgoed zal worden versoberd. Voorgesteld wordt dat ondernemingen hun bedrijfspand tot 50 procent van de waarde in het economisch verkeer (WOZ-waarde) kunnen afschrijven. Op beleggingsvastgoed mag nog maar tot 100 % van de waarde in het economisch verkeer worden afgeschreven.

Voor meer informatie kunt u terecht bij a.p.scheltinga organisatieadvies & managementondersteuning.

(Bron: FNP-ZZP, bijgewerkt januari 2007)

TERUG NAAR DIENSTENPAKKETTERUG NAAR BEGIN

- advies implementatie; omdat advies allιιn niet genoeg is! -

Deze website is alleen voor informatieve doeleinden. Hieraan kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. © a.p.scheltinga OA&MO Zwolle

- persoonlijk, betrokken, deskundig professioneel -