Sitemap  │  Zoeken

VCA 2008! De wijzigingen op een rij.

Het SSVV heeft onlangs de nieuwe VCA 2008/05 versie uitgebracht. We zetten voor u de wijzigingen op een rij.

De opbouw van de VCA checklist is flink gewijzigd. Voor het VCA* certificaat gelden nu 24 mustvragen. Terwijl de VCA** eisen bestaan uit 33 mustvragen en 14 aanvullende vragen, waarvan de minimale score 7 moet zijn.

VCA Petrochemie

Nieuw is de mogelijkheid om naast VCA* en VCA** te certificeren voor VCA petrochemie. Bij deze laatste versie gaat het om maar liefst 43 mustvragen en 4 aanvullende vragen, waarvan de minimale score 2 moet zijn.

Meest opvallende wijzigingen VCA 2008 certificaat

De meest in het oog lopende wijzigingen van de VCA 2008 checklist ten opzichte van de VCA 2004 versie zijn: 

 • Het vervallen van de toolboxmeetings voor VCA* gecertificeerde bedrijven. In de VCA 2008 checklist geldt dit alleen nog voor VCA** en VCA petrochemie;

 • Een nieuw item is de LMRA: Laatste Minuut Risico Analyse. Het doel omschrijft de nieuwe VCA norm als volgt: “Medewerkers vergewissen zich op de werkplek ervan of alle risico’s zijn onderkend en of afdoende beheersmaatregelen zijn getroffen. Uitgangspunt is dat risicovolle werken pas worden gestart, indien afdoende maatregelen zijn genomen.” Deze analyse kan middels een checklist worden uitgevoerd en hoeft niet aantoonbaar te zijn...

 • Nieuw voor VCA** en VCA petrochemie is ook het uitvoeren van interne audits en directiebeoordelingen, bekend bij de ISO 9001 gecertificeerde bedrijven;

 • VGM communicatie wordt iets concreter uitgewerkt met een vraag over taalbelemmeringen. Er wordt concreet gevraagd naar een overzicht met de, binnen het bedrijf, gebruikte talen in (VG) documenten en een procedure hoe een optimale meertalige communicatie wordt geborgd;

 • Vanaf VCA** moet duidelijk aantoonbaar worden gemaakt hoe ook medewerkers van onderaannemers genformeerd worden over VGM;

 • Calamiteitenplan-oefeningen voor VCA* vervallen;

 • De eis voor VCA** gecertificeerde bedrijven om alleen met onderaannemers te werken die voldoen aan VCA eisen is nu concreet uitgewerkt. Een VCA certificaat voor onderaannemers is niet verplicht! In een aanvullend document is uitgewerkt waar de onderaannemer die werkt voor een  VCA** of VCA petrochemie gecertificeerde onderneming aan moet voldoen;

 • De eis voor VCA** gecertificeerde bedrijven om alleen met uitzend- en detacheringbureaus zaken te doen die voldoen aan VCU eisen is nu een aanvullende vraag; Hier wordt echter dan wel een VCU gecertificeerd uitzendbureau gevraagd. Overigens wordt in deze VCA 2008 versie niet meer gesproken over de detacheringbureaus;

 • In een aanvullend document is ook de positie van de ZZP-er uitgewerkt in het kader van VCA certificering, bv. de verplichte opleiding VOL-VCA!

Hoofdstukindeling VCA 2008/05

Een aardige bijkomstigheid is dat de hoofdstukindeling en onderwerpen nagenoeg gelijk gebleven zijn aan de VCA 2004/04 versie. 

 • Hoofdstuk 1: VGM-BELEID EN ORGANISATIE, BETROKKENHEID VAN DE DIRECTIE

 • Hoofdstuk 2: VGM- RISICOBEHEER

 • Hoofdstuk 3: OPLEIDING, VOORLICHTING EN INSTRUCTIE

 • Hoofdstuk 4: VGM-BEWUSTZIJN

 • Hoofdstuk 5: VGM-PROJECTPLAN

 • Hoofdstuk 6: MILIEUZORG

 • Hoofdstuk 7: VOORBEREIDING OP NOODSITUATIES

 • Hoofdstuk 8: VGM-INSPECTIES

 • Hoofdstuk 9: BEDRIJFSGEZONDHEIDSZORG

 • Hoofdstuk 10: AANSCHAF EN KEURING VAN MATERIALEN, ARBEIDSMIDDELEN EN PBM

 • Hoofdstuk 11: INKOOP VAN DIENSTEN

 • Hoofdstuk 12: MELDING, REGISTRATIE EN ONDERZOEK VAN INCIDENTEN

Conclusie

Het certificeren volgens VCA* zal met het wegvallen van onder andere de toolboxmeetings iets eenvoudiger worden. Bovendien kan het VGM-handboek nog praktischer van opzet kunnen worden door het vervallen van onder andere de beleidsverklaring en VGM-structuur, die overigens wel belangrijk genoeg zijn om op te nemen. Aan de andere kant zijn er voor VCA* een aantal eisen die er bijkomen zoals de procedure voor communicatie cq. taalbelemmeringen.

VCA** zal gezien de vragen van gelijkwaardig niveau blijven en mogelijk door een aantal toevoegingen zoals interne audits als iets pittiger worden ervaren. Goed is in ieder geval dat nu een einde aan de discussie is gekomen over het wel of niet verplichten van onderaannemers om een VCA-certificaat te hebben. Wat overigens niet betekent dat opdrachtgevers uit eigen overweging deze eis niet kan blijven stellen.

VCA petrochemie is duidelijk een certificaat dat meer inspanning gaat kosten. Ook de marge van de aanvullende vragen is minimaal. Naar verwachting zal een upgrading van VCA** naar VCA petrochemie een aantal 'uitdagende' stappen extra kosten.

Voor meer informatie kunt u terecht bij a.p.scheltinga organisatieadvies | managementondersteuning.

(Bron: www.ssvv.nl, bijgewerkt oktober 2008)

TERUG NAAR BEGINPAGINATERUG NAAR BEGIN

persoonlijk | betrokken | deskundig | professioneel

Deze website is alleen voor informatieve doeleinden. Hieraan kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. a.p.scheltinga oa&mo kampen.

advies | implementatie | advies alln is niet genoeg!