Sitemap  │  Zoeken

Zorg dat uw reclame geen spam is!

Computergebruikers klagen steen en been over de overvloed aan ongewenste e-mails, kortweg spam. Met de komst van de nieuwe Telecommunicatiewet kunt u klachten over spam indienen bij de Opta. Wanneer u zelf reclame wilt maken via e-mail, moet u dus goed weten wat wel en niet kan.

Het opt-in regime

De nieuwe Telecommunicatiewet die sinds 19 mei 2004 van kracht is, hanteert het zogenaamde opt-in principe. Dit betekent dat verzenders van reclame via e-mail moeten kunnen aantonen, dat zij daarvoor toestemming hebben van de ontvanger. De handel in e-mailadressen wordt hiermee aan banden gelegd. Toezichthouder Opta kan bij overtreding een bestuurlijke boete opleggen met een maximum van € 450.000,--.

Het opt-in regime geldt vooralsnog uitsluitend voor commerciŽle e-mail die aan particuliere internetgebruikers wordt verstuurd. Bedrijfsmatige e-mailadressen kunnen (wettig gezien) dus nog steeds worden bestookt met reclame e-mail, zonder dat de ontvangers hier vooraf toestemming voor hebben gegeven.

Wat verstaan we onder spam?

'ongevraagde elektronische berichten met commerciŽle (of ideŽle/charitatieve) doelstellingen, die veelal in grote hoeveelheden worden verzonden'. In hoeverre een bericht ongewenst is, hangt sterk af van de perceptie van de ontvanger. Bij 'spam' denken de meeste consumenten echter in eerste instantie aan 'bulkmail' met aanbiedingen voor zaken als snel rijk worden, lichaamscorrecties, geneesmiddelen en porno.

Waarborgen tegen misbruik

Waar moeten ondernemers op letten wanneer zij potentiŽle klanten willen benaderen via reclame e-mails? Naast het wettelijk vastgestelde opt-in regime is het belangrijk om de ontvangers voldoende waarborgen te bieden tegen misbruik van hun e-mailadres. Zo wordt voorkomen dat je als bonafide ondernemer op een hoop wordt gegooid met het spamgilde. Neem extra maatregelen om dit voldoende duidelijk te maken, zodat potentiŽle klanten ook kunnen zien dat je je aan de wet houdt.

Waar moet u op letten?

Als u van plan bent om e-mail voor reclamedoeleinden in te zetten, hou dan rekening met de volgende zaken:

Geef in het bericht duidelijk aan hoe u aan het adres van de ontvanger bent gekomen

Bied ontvangers altijd de mogelijkheid om zich af te melden (bijvoorbeeld door toevoeging van de regel 'wilt u geen e-mail meer van ons ontvangen, klik dan hier')

Als u ontvangers om toestemming vraagt voor toekomstige toezending van e-mailberichten, baken dan duidelijk de grenzen af (wat voor soort berichten, welke producten, binnen welke termijn?)

Geef aan wat het voordeel is voor de ontvangende partij, wanneer die toestemming geeft voor gebruik van zijn of haar e-mailadres

Houd u aan de gedragscode

In 2004 is een gedragscode voor e-mailreclame in werking getreden. De code is het resultaat van samenwerking tussen de Nederlandse direct marketingbranche, de Consumentenbond, VNO-NCW en het e-commerce platform ECP.NL. Met deze code wil de direct marketingbranche benadrukken dat zij tegen het verspreiden van spam is. 

De betrokken partijen vinden het van groot belang dat de branche er ook zelf op toeziet dat regels op het gebied van e-mailreclame worden nageleefd. Om dit te benadrukken gaat de gedragscode verder dan de Telecomwet. Zo bevat de code aanvullende regels over onder meer de maximale grootte van een e-mailbericht en de afmeldmogelijkheden voor de ontvangende partij.

Enkele belangrijke regels uit de gedragscode 

  •       Het e-mailbericht dat de reclame bevat mag maximaal 50Kb groot zijn. 

  •       Als een consument een e-mailadres achterlaat op de website van de adverteerder, dan moet duidelijk worden gemaakt waarvoor het e-mailadres wordt gebruikt. 

  •       De ontvanger van de reclame moet zich eenvoudig kunnen afmelden.

Waarschuwingsbrief en boetes

Wat nu als u zelf het slachtoffer bent van notoire spammers? Dan kunt u dit melden bij de Opta. Als vast is komen te staan dat een bedrijf zich schuldig maakt aan het versturen van spam, dan wordt eerst een waarschuwing gegeven, op straffe van een dwangsom.

Vanwege het internationale karakter van de spamproblematiek zal dit slechts in beperkte mate een oplossing kunnen bieden. De Opta is immers alleen bevoegd om spammers in Nederland aan te pakken.

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij a.p.scheltinga organisatieadvies & managementondersteuning.

(Bron: www.dezaak.nl, bijgewerkt oktober 2007)

TERUG NAAR BEGINPAGINATERUG NAAR BEGIN

- advies implementatie; omdat advies allťťn niet genoeg is! -

Deze website is alleen voor informatieve doeleinden. Hieraan kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. © a.p.scheltinga OA&MO Zwolle

- persoonlijk, betrokken, deskundig professioneel -