Sitemap  │  Zoeken

Slimmer versus langer werken: uw winst!

Een langere werkweek voor hetzelfde salaris. Als werkgever ziet u dat misschien wel zitten. Maar of u uw personeel er mee motiveert? Misschien levert slimmer werken wel meer winst op dan langer werken. Er zijn andere manieren om uw arbeidsproductiviteit te verhogen!

Langer werken

Na jaren van arbeidsduurverkorting is de 40-urige werkweek weer van stal gehaald. Om onze internationale concurrentiepositie te verbeteren en de vergrijzing te bekostigen, pleit de overheid voor een verlenging van de werkweek. Langer werken zou dé oplossing zijn voor de huidige economische malaise.

In de nota 'Nederland moet actiever, Werk(en)in de kenniseconomie 2010' schetst werkgeversvereniging VNO-NCW vijftig maatregelen om de arbeidsmarktdeelname te bevorderen. Enerzijds door prikkels in de bouwen en anderzijds door belemmeringen weg te nemen. De noodzaak van de inschakeling van méér en beter opgeleide mensen, die ook langer moeten werken is volgens VNO-NCW evident. De vergrijzing, de groeiende internationale concurrentie en onze ambitie om de beste kenniseconomie ter wereld te zijn (afspraken Lissabon) maken dit onafwendbaar.

De voorstellen van VNO-NCW om werknemers langer te laten werken en het minimumloon te verlagen, doen veel stof opwaaien. Smead uit Hoogezand is het eerste bedrijf in Nederland dat met de invoering van een langere werkweek, zonder bijbetaling, de arbeidsproductiviteit probeert te verhogen. De kantoormeubelenfabrikant werd echter teruggefloten door de rechter.

Slimmer werken

De huidige discussie over de 40-urige werkweek staat in schril contrast tot het feitelijk aantal luren dat de Nederlandse beroepsbevolking gemiddeld maakt. Een op de zeven werknemers werkt - inclusief overuren - al 40 uur of langer per week, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Een op de tien werknemers heeft zelfs een contract van 40 of meer uren. Sterker nog, de 40-urige werkweek blijkt met name voor te komen in het mkb.

Arbeidsduurverlenging lijkt voor het mkb dus niet de (enige) oplossing om de arbeidsproductiviteit te verhogen. De Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) pleit voor slimmer in plaats van langer werken. Met betere gereedschappen en nieuwe organisatievormen valt meer te bereiken dan met het louter opschroeven van de werkweek. 

De AWVN hamert al jaren op een beter gebruik van arbeidstijden. Zo zou veel bereikt kunnen worden door slimmer om te gaan met roosters en werktijden, maar ook door een goed beleid om zieken weer terug te brengen in het arbeidsproces, wat leidt tot minder overwerk. Slimmer werken gaat volgens AWVN over méér kunnen met dezelfde mensen. Niet door langer te werken, maar door het beter benutten van de beschikbare tijd, middelen en menskracht.

5 Tips om slimmer te werken

Voor bedrijven en bedrijfstakken zou een enorme winst te boeken zijn, bijvoorbeeld op de aandachtsgebieden:

  • arbeidstijdenmanagement,

  • ziekteverzuim en re-integratie en 

  • effectief management.

Vijf tips:

1.   Voer flexibele werktijden in zodat u het aantal mensen beter kunt afstemmen op de hoeveelheid werk. Voordeel voor uw medewerkers is dat zij meer ruimte hebben voor privé-aangelegenheden tijdens kantooruren.

2.   Breng uw ziekteverzuim omlaag en zorg voor snellere re-integratie van zieke medewerkers. U kunt hierbij denken aan preventieve maatregelen zoals anti-RSI software of bedrijfsfitness, maar ook aan het opvoeren van contact met zieke medewerkers thuis.

3.   Met extra scholing en functieaanpassingen kunt u meer rendement halen uit het bestaande personeel. Ga na of uw medewerkers wel op de juiste plaats binnen het bedrijf zitten en over voldoende vaardigheden beschikken.

4.   Optimaliseer ut bedrijfsprocessen door alle activiteiten stap voor stap na te lopen en daarbij steeds de vraag te stellen 'kan dit niet efficiënter?'.

5.   Definieer concrete doelstellingen voor uw medewerkers en koppel hier prestatiebeloningen aan vast.

Niet meer, maar juist mínder uren

De Abvakabo FNV, ziet in arbeidsduurverkorting uiteindelijk zelfs meer mogelijkheden om de arbeidsproductiviteit te verhogen, dan in arbeidsduurverlenging. In het kader van arbeidstijdenmanagement pleiten zij voor meer flexibele deeltijdcontracten. Het speelt in op de trend dat het kostwinnersgezin steeds meer vervangen wordt door een tweeverdienersgezin. Het creëren van een beter evenwicht tussen arbeid en zorg beter evenwicht tussen arbeid en zorg, onder andere door deeltijdwerk, is tenslotte al jaren een stokpaardje van de overheid.

Op dit moment is een duidelijke trend gaande dat steeds meer mensen, ook mannen, in deeltijd willen werken. Uit onderzoek van het Tilburgse Instituut Arbeidsmarktvraagstukken (IVA) zijn mannen die meer thuis zijn en daardoor meedoen in het huishouden en de zorg, een stuk socialer en competitiever op het werk. Mannen met een deeltijdbaan zijn dus van grote meerwaarde voor de werkgever!

Zoek de ruimte binnen uw cao

In hoeverre bieden de bestaande cao's mogelijkheden voor de flexibele indeling van werkuren?

Ga na of de cao voor de sector waarin uw bedrijf opereert algemeen verbindend (avv) is verklaard. Dit kan bij brancheorganisaties of via www.cao.pagina.nl. Let op: afhankelijk van de functies in uw bedrijf kunt u met verschillende cao's te maken hebben.

Vraag nadere uitleg bij een jurist of uw brancheorganisatie over de formuleringen in de voor u geldende cao. Hoeveel ruimte is er voor eigen invulling? Staan er concrete afspraken in de cao over mogelijke vrijstellingen?

Volgens de Arbeidstijdenwet moet u een (nieuw) arbeidstijdenrooster 28 dagen vóór ingang bekendmaken. In sommige bedrijfstakken is het niet mogelijk zover vooruit te plannen; in dat geval moet u uw medewerkers vier dagen van tevoren inlichten. Per cao kan hiervan worden afgeweken.

Voor meer informatie kunt u terecht bij a.p.scheltinga organisatieadvies & managementondersteuning.

(Bron: www.dezaak.nl, bijgewerkt juni 2006)

TERUG NAAR BEGINPAGINATERUG NAAR BEGIN

- advies implementatie; omdat advies alléén niet genoeg is! -

Deze website is alleen voor informatieve doeleinden. Hieraan kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. © a.p.scheltinga OA&MO Zwolle

- persoonlijk, betrokken, deskundig professioneel -