Sitemap  │  Zoeken

Handelsrente

Wat doet u als een zakelijke klant niet op tijd de rekening betaalt? Met de Wet betalingsachterstand bij handelstransacties heeft u een extra middel in handen. Wanneer brengt u handelsrente in rekening?

De Wet op betalingsachterstand bij handelstransacties

Soms betaalt een klant niet op tijd. Is die klant een onderneming of een overheidsinstantie, dan treedt de Wet betalingsachterstand bij handelstransacties in werking. Over het openstaande bedrag kunt u dan de wettelijke rente berekenen, zonder dat u een formele herinnering of aanmaning hoeft te versturen naar de klant.

Als u uw product of dienst heeft geleverd zonder leveringsvoorwaarden, dan is de betalingstermijn automatisch dertig dagen na ontvangst van de factuur. Als u echter ook geen factuur stuurt, dan mag u pas rente berekenen op de dertigste dag na de levering van de diensten of goederen.

De wettelijke betalingstermijn

Als u geen betalingstermijn bent overeengekomen met uw klant, dan geldt de wettelijke betalingstermijn. Deze verstrijkt:

  • Dertig dagen nadat de klant de factuur heeft ontvangen;

  • Dertig dagen na ontvangst van het product of de dienst, wanneer niet vaststaat of de klant de factuur heeft ontvangen, of als de klant de factuur eerder ontvangt dan het product of de dienst;

  • Dertig dagen nadat de afgesproken termijn is verstreken, waarbinnen een klant een product of dienst kan goedkeuren of aanvaarden.

Een voorbeeld

De rente gaat automatisch in na afloop van de betalingstermijn. In uw leveringsvoorwaarden kan dat bijvoorbeeld al na veertien dagen zijn. Heeft uw klant deze voorwaarden geaccepteerd, dan moet hij dus al vanaf de vijftiende dag de rente op het openstaande bedrag vergoeden. 

Voorbeeld:
Wanneer u een product op 1 maart levert en de factuur à € 1.000 wordt tegelijkertijd ontvangen, dan gaat de rente in op 15 maart. Wordt pas op 15 april betaald, dan is de afnemer 31/365 x (11,07% van € 1.000) = € 9,40 aan rente verschuldigd. Blijft de betaling langer dan een jaar uit, dan mag u na een jaar de rente bij de hoofdsom optellen. Daarna berekent u de rente over het hogere bedrag.

Voor meer informatie kunt u terecht bij a.p.scheltinga organisatieadvies | managementondersteuning.

(Bron: www.dezaak.nl, bijgewerkt mei 2008)

TERUG NAAR BEGINPAGINATERUG NAAR BEGIN

persoonlijk | betrokken | deskundig | professioneel

Deze website is alleen voor informatieve doeleinden. Hieraan kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. © a.p.scheltinga oa&mo kampen.

advies | implementatie | advies alléén is niet genoeg!