Sitemap  │  Zoeken

Prinsjesdag 2009 - Steun voor zelfstandigen en starters

Prinsjesdag 2009 bracht voor zelfstandigen en starters het nodige goede nieuws. Zo wordt de winstvrijstelling fors verhoogd en bovendien wordt voor die regeling het urencriterium afgeschaft.

MKB-winstvrijstelling omhoog
De MKB-winstvrijstelling stelt een vast percentage van de winst van ondernemers in de inkomstenbelasting vrij van belasting. Dat percentage wordt verhoogd van 10,5% naar 12%.

Afschaffen urencriterium voor MKB-winstvrijstelling
Voor de MKB-winstvrijstelling geldt nu nog de voorwaarde dat wordt voldaan aan het urencriterium. Deze eis wordt losgelaten.
Dat betekent dat ook hybride ondernemers (mensen die naast een baan een onderneming hebben) en deeltijdondernemers (zonder baan ernaast) recht op de MKB-winstvrijstelling hebben.
Door het afschaffen van het urencriterium voor de MKB-vrijstelling wordt het aantrekkelijker om een onderneming te starten in deeltijd of naast een baan.

Versterken van de kredietverlening
Om de kredietverlening voor MKB-ondernemers op gang te houden, blijft in 2010 de verruimde Garantieregeling voor het MKB van kracht. De staat stelt zich hiermee garant voor leningen aan het MKB. Het beschikbare budget voor 2010 is € 765 miljoen. Ook de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) voor grotere leningen blijft.

Microkrediet voor startende ondernemers
Daarnaast worden in 2010 zo'n 1000 microkredieten voor beginnende ondernemers verstrekt. Naast een lening van maximaal € 35.000 krijgen zij ook coaching.

Zelfstandigenaftrek alleen bij winst
De zelfstandigenaftrek kan alleen nog verrekend worden met winstinkomen - niet meer met ander inkomen zoals loon of een VUT-uitkering. Tenzij sprake is van een startende onderneming. Ondernemers met een ander inkomen komen hiermee voor de ondernemersfaciliteiten in een vergelijkbare positie als ondernemers die geen ander inkomen hebben.
De zelfstandigenaftrek gaat niet verloren: als er in een jaar te weinig winst is om de zelfstandigenaftrek mee te kunnen verrekenen, kan de zelfstandigenaftrek in de negen daarop volgende jaren alsnog worden verrekend met winst. De hoogte van de zelfstandigenaftrek verandert niet.
Voor startende ondernemers verandert er niets. Om het starten van een onderneming vanuit een dienstbetrekking te blijven stimuleren en te ondersteunen mogen starters net als nu gedurende drie jaar de zelfstandigenaftrek verrekenen met ander inkomen.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek verruimd
De KIA is bedoeld om investeringen van een beperkte omvang te bevorderen en is hierdoor vooral gericht op het midden- en kleinbedrijf. Het maximale percentage van de KIA wordt verhoogd van 25% naar 28%. In de nieuwe situatie bedraagt de maximale investeringsaftrek € 15.120 (bij een investeringsbedrag van € 54.000 tot € 100.000).
Daarnaast komen vanaf 2010 zeer zuinige auto's, waaronder elektrische auto's, in aanmerking voor de KIA.

Structurele voorzieningen gehandicapte startende ondernemers
Startende ondernemers met een handicap krijgen vanaf 1 januari 2010 meer mogelijkheden bij het uitoefenen van hun bedrijf. Zij krijgen structureel de voorzieningen die zij daarvoor nodig hebben in verband met hun handicap als zij beneden een bepaald inkomen blijven. Het gaat om voorzieningen zoals een doventolk, vervoer of een aangepaste werkplek.

Voor meer informatie kunt u terecht bij a.p.scheltinga organisatieadvies | managementondersteuning.

(Bron: www.dezaak.nl, bijgewerkt oktober 2009)

TERUG NAAR BEGINPAGINATERUG NAAR BEGIN

persoonlijk | betrokken | deskundig | professioneel

Deze website is alleen voor informatieve doeleinden. Hieraan kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. © a.p.scheltinga oa|mo kampen.

advies | implementatie | advies alléén is niet genoeg!