Sitemap  │  Zoeken

Verzuimpreventie is goedkoper!

Weet u hoeveel geld u jaarlijks kwijt bent aan het ziekteverzuim binnen uw bedrijf? Menig ondernemer schrikt waarschijnlijk van de cijfers. Ziek personeel kost nu eenmaal veel geld. En de kosten lopen flink op naarmate verzuim langer duurt. Doe niet aan struisvogelpolitiek, maar onderneem actie en reduceer het verzuim.

Hou ze gelukkig
Heeft u zich wel eens afgevraagd wat maakt dat werknemers elke dag met plezier naar hun werk gaan? Een goed loon, zult u wellicht denken. Maar goede betaling blijkt meer een basisvoorwaarde te zijn. Een fraai salaris went, het motiveert niet op de lange duur.
Iets soortgelijks geldt voor arbeidsomstandigheden. Dag in, dag uit op een slechte stoel zitten, is fnuikend. Slechte arbeidsomstandigheden zijn dus een reden tot klagen, goede arbeidsomstandigheden zullen al snel als normaal worden beschouwd. Op de lange duur motiveren ze niet.

Arbeidsinhoud is cruciaal. Het werk dat mensen doen, moet aansluiten bij hun kunnen en kennen. Ze moeten niet worden overvraagd, maar ze moeten wel blijvend worden uitgedaagd.

In sommige gevallen lijkt ziekteverzuim 'een keuze'. Als een werknemer niet lekker in zijn vel zit, op het werk of privé, maakt dat de keuze om thuis te blijven gemakkelijker. Zo komt het dat zo'n 70% - de schattingen lopen uiteen, maar dit lijkt een veilig gemiddelde - van de ziekmeldingen geen medische achtergrond heeft.

Vinger aan de pols
Wat moet u met die wijsheid? Het antwoord luidt: de vinger aan de pols houden. De volgende indicatoren (opgesteld door de Branche Organisatie Arbodiensten) kunnen erop wijzen dat uw werknemer, om wat voor reden dan ook, niet gelukkig is:

  • Verandering in denken: minder vindingrijk, minder humor, malende gedachten

  • Verandering in gedrag: bazig, vitten, rusteloos, besluiteloos

  • (Aanhoudende) 'simpele' klachten: nek- en/of hoofdpijn, verkoudheid

  • Verandering in gevoelsleven: zorgen, eenzaamheid, stemmingswisselingen

  • Verandering in werkgewoontes: vaker kort vrij willen, minder gedreven

Schroom niet om een werknemer uit te nodigen voor een kop koffie en te vragen óf er iets en zo ja, wát er aan de hand is. En wat u er gezamenlijk aan kunt doen. 

Let op: het levensgeluk van uw werknemer is niet primair úw verantwoordelijkheid. Als uw werknemer aangeeft dat hij zich nog maar moeilijk kan motiveren voor zijn werk, mag u hem ook vragen wat híj heeft gedaan om daar verandering in te brengen. Maar de kosten van (langdurend) ziekteverzuim kunnen aardig oplopen. Dus zowel uit medemenselijke, als uit financiële overwegingen is 'bemoeimanagement' het overwegen waard.

Ook wanneer uw werknemer privé-problemen heeft - niet direct uw pakkie an - kunt u overwegen uw hulp aan te bieden. Een goed gesprek met een maatschappelijk werker kan de lucht klaren en u op termijn veel geld besparen. Het levert u bovendien goodwill op bij uw werknemer.

Tip: houd uw verzuimcijfers eens tegen het licht en laat er een analyse op los. Wanneer wordt er het meeste verzuimd (welke dag van de week, welke tijd van het jaar), in welk deel van uw bedrijf, wat mankeren de zieken? Het antwoord op dit soort vragen levert u een schat aan informatie op.

Ziek is niet per se ziek
Wanneer een werknemer zich ziekmeldt - 'ik heb griep' - kunt u antwoorden 'het heerst'. Maar met dat cijfer van 70% ziekmeldingen zónder medische grond in het achterhoofd, kunt u ook doorvragen. Wat mankeert je, wat kun je niet meer doen, is er iets anders dat je nog wel kunt doen?
Wanneer u uw werknemer zo snel mogelijk weer op het bedrijf heeft, kunt u zo snel mogelijk beginnen aan de oplossing van de échte problemen.

Veel problemen op het werk hebben te maken met belemmeringen om optimaal te functioneren. Bijvoorbeeld door te hoge psychische werkbelasting, verstoorde arbeidsverhoudingen (conflicten, intimidatie, getreiter op de werkvloer), problemen thuis (relatieproblemen, ziekte of overlijden van familieleden, burenruzies). Het omgaan met functioneringsproblemen als gevolg van verstoorde werkrelaties of privé-problemen is moeilijk. U bent tenslotte geen therapeut. Maar u kunt uw werknemer steunen. In de Leidraad voor psychisch verzuim vindt u een aantal basisregels, een stappenplan en een tijdpad, gebaseerd op ervaringen van werkgevers en -nemers.

Maak duidelijk dat het u erom gaat dat klein verzuim niet uitgroeit tot langdurend verzuim, dat u graag samen tot een verbetering van de situatie wilt komen. Dat is belangrijk, omdat uw zieke werknemer uw voortvarendheid ook kan opvatten als een teken dat u zijn ziekmelding niet serieus neemt. Leg uw preventie- en verzuimbeleid vast in uw personeelsgids, dan hoeft u niet de discussie aan op het moment dat het ziek-meld-telefoontje binnenkomt.

Preventie zonder directe aanleiding
Er hoeft niet altijd aanleiding te zijn om iets te doen aan preventie.

  • Wacht niet op klachten, maar denk aan pro-actieve RSI-preventie

  • Laat eens een fysiotherapeut langskomen om beginnende klachten in kaart te brengen 

  • Beschouw het Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (Pago) niet als moetje, maar doe er uw voordeel mee

  • Zorg dat uw werknemers per functiegroep arbo-voorlichting krijgen en stuur ze - waar nodig - op cursus.

Voor meer informatie kunt u terecht bij a.p.scheltinga organisatieadvies & managementondersteuning.

(Bron: De Zaak, bijgewerkt maart 2006)

TERUG NAAR BEGINPAGINATERUG NAAR BEGIN

- advies implementatie; omdat advies alléén niet genoeg is! -

Deze website is alleen voor informatieve doeleinden. Hieraan kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. © a.p.scheltinga OA&MO Zwolle

- persoonlijk, betrokken, deskundig professioneel -