Sitemap  │  Zoeken

De preventiemedewerker

Over de taken en opleidingseisen van de preventiemedewerker is nog veel onduidelijkheid. Nog steeds suggereren veel cursusaanbieders dat een opleiding voor de preventiemedewerker verplicht is. Maar dat is niet juist. Uiteraard kan een cursus nuttige handvatten bieden, maar in de wet zijn géén opleidingseisen vastgelegd.

  • Wettelijke verplichtingen

  • De preventiemedewerker

  • Voorkom hogere verzuimkosten

  • Deskundigheidseisen

  • Positief rendement

  • Ondersteuning bij uw arbotaken?

Wettelijke verplichtingen
Sinds 1 juli mag u op het gebied van arbo- en preventietaken kiezen tussen een zogenoemde ‘maatwerkregeling’ of een ‘vangnetregeling’ (lees meer hierover in
dit artikel). De tweede grote wijziging is dat u een preventiemedewerker (of meerdere) moet aanwijzen, ongeacht voor welke regeling u kiest. De preventiemedewerker draagt zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid in het bedrijf

Nog veel zelfstandigen blijken zich niet bewust van deze verplichting, die net zo goed geldt voor ondernemers met maar een (of een parttime) medewerker in dienst. Zodra u in de rol van werkgever bent, moet u een preventiemedewerker in huis hebben. Raak niet direct in paniek: in een bedrijf met maar één (part-time) administratief medewerker, behelst de functie vanzelfsprekend veel minder dan in een bouwbedrijf met 30 werknemers.

Het belangrijkste is dat u een preventiemedewerker expliciet benoemt en dat deze de risico's van het bedrijf in kaart brengt. Een taak die u sowieso al dient uit te voeren in het kader van de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Regel de zaken goed! Tot 1 juli 2006 stelt de arbeidsinspectie zich soepel op, maar daarna moet u rekening houden met boetes die kunnen oplopen tot € 3000,-

De preventiemedewerker
De preventiemedewerker moet u onder andere assisteren bij het opstellen van de
risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Heel veel bedrijven hebben al zo iemand, vaak met de titel ‘arbocoördinator’. Na het invoeren van de laatste wetswijziging moet een werkgever ten minste één werknemer aanwijzen voor deze taak.
In bedrijven met maximaal 15 werknemers mag de werkgever de functie zelf op zich nemen, mits hij aan de deskundigheidseisen voldoet.

De preventiemedewerker heeft drie wettelijk verplichte taken:

  • het in kaart brengen van de risico's (de RI&E);

  • overleggen met de personeelsvertegenwoordiging;

  • uitvoeren van de arbomaatregelen.

Voorkom hogere verzuimkosten!
Wie wijst ú aan als preventiemedewerker in uw bedrijf? Dat is geen kwestie van 'iene miene mutte', maar moet u goed overwegen. Veel kleinere werkgevers dat niet zullen doen. Maar als u de keuze niet zorgvuldig maakt, dan kan dat leiden tot toename in verzuim en daardoor hogere kosten voor verzuimbegeleiding.

“Onwetendheid van de werkgever leidt tot het aanwijzen van een werknemer met een licht takenpakket of iemand waarvan de leidinggevende meent dat die ‘toch tijd over heeft’. Dit is niet automatisch de juiste persoon om te communiceren met de werkvloer, de werkgever en de bedrijfsarts.”

Deskundigheidseisen
Wat moet een preventiemedewerker dan wel kunnen? Over deskundigheids- of opleidingseisen staat niets in het veertig pagina’s tellende wetsvoorstel. De preventiemedewerker hoeft niet gecertificeerd te zijn en er bestaan geen overheidsrichtlijnen voor wat hij moet kunnen. Hoe deskundig werknemers of werkgever moeten zijn, zal moeten worden vastgesteld in de RI&E van het bedrijf. Voorwaarde is dat hij kennis heeft van de specifieke omstandigheden op het bedrijf.

Veel bedrijven organiseren cursussen voor de nieuwe preventiemedewerkers. Daarin wordt soms zelfs gesuggereerd dat een dergelijke cursus verplicht is. Maar dit is niet juist. In de Arbowet staan nergens specifieke ‘opleidingseisen’ vastgelegd. De deskundigheid is mede afhankelijk van de risico’s in het bedrijf, maar het enkel en alleen 'benoemen' van een medewerker volstaat natuurlijk niet. De persoon moet wel beschikken over enige basiskennis omtrent de wet- en regelgeving, op de hoogte zijn van veelvoorkomende risico’s in de organisatie en beschikken over vaardigheden om u te kunnen adviseren. Wat overigens niet wil zeggen dat een cursus u daarbij geen nuttige handvatten zou kunnen bieden.

Positief rendement
Veel ondernemers onderschatten het belang van een preventiemedewerker en mopperen dat het een werknemer alleen maar tijd kost die hij beter kan besteden aan zijn echte werk. “Want ondernemers hebben vooral oog voor rendement. De preventiemedewerker is bezig met werk dat op korte termijn geen geld op lijkt te leveren. Maar op de langere termijn gaat het om de vitaliteit en continuïteit van je bedrijf.”

“Eén dag verzuim van een werknemer met modaal inkomen (€ 27.000,- per jaar) kost een bedrijf € 325,- per dag. Als bij een bedrijf waar iedereen modaal verdient het verzuim met 1% daalt, bespaart u € 435,- per werknemer per jaar!”

Voor meer informatie kunt u terecht bij a.p.scheltinga organisatieadvies & managementondersteuning.

(Bron: De Zaak, bijgewerkt maart 2006)

TERUG NAAR BEGINPAGINATERUG NAAR BEGIN

- advies implementatie; omdat advies alléén niet genoeg is! -

Deze website is alleen voor informatieve doeleinden. Hieraan kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. © a.p.scheltinga OA&MO Zwolle

- persoonlijk, betrokken, deskundig professioneel -