Sitemap  │  Zoeken

Ontslaan zonder vergunning: 6 tips

Om een medewerker te kunnen ontslaan, moet u aan allerlei voorwaarden voldoen. Zo heeft u voor het opzeggen van een arbeidscontract een ontslagvergunning van het CWI nodig. In sommige gevallen is zo'n vergunning echter overbodig. 6 tips.

Tijdens de proeftijd

Het is voor alle betrokken partijen mogelijk om gedurende de proeftijd een arbeidsovereenkomst per direct en zonder opgaaf van reden op te zeggen. Als de werknemer erom vraagt moet u echter wel een schriftelijke reden van opzegging geven. Bij een arbeidsovereenkomst van van korter dan twee jaar mag u een proeftijd van maximaal een maand vaststellen. Bij een contract van twee jaar of meer geldt een proeftijd van maximaal twee maanden.

Met wederzijds goedvinden

Wanneer zowel de werkgever als de werknemer het eens zijn over de beŽindiging van het dienstverband op termijn, is een ontslagvergunning niet nodig. Het is overigens wel verstandig om het een en ander vast te leggen in een beŽindigingsovereenkomst; dit voorkomt problemen als een van beide partijen achteraf op het besluit terugkomt.

Bij afloop van een contract

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt automatisch ('van rechtswege'). Het is echter wel netjes om minimaal een maand vůůr het verstrijken te laten weten of de overeenkomst al dan niet verlengd wordt. Gebruik in deze mededeling niet de term 'opzegging', omdat het contract niet wordt opgezegd, maar (van rechtswege) eindigt. Er is geen ontslagvergunning van het CWI nodig, tenzij er een 'ketting' van meer dan drie tijdelijke arbeidscontracten ontstaat of als de totale duur van de ketting van arbeidscontracten langer is dan 36 maanden (Flexwet).

Op staande voet

Alleen als er sprake is van een dringende reden kunt u iemand op staande voet ontslaan, dus zonder ontslagvergunning. U kunt hierbij denken aan werkweigering (zonder goede reden), fraude, diefstal of geweld. U mag ontslag op staande voet mondeling aanzeggen, maar het verdient aanbeveling om dit zo snel mogelijk te laten volgen door een
schriftelijke bevestiging (en aangetekend).

Via de kantonrechter

In plaats van het CWI kunt u ook via de kantonrechter een ontbindingsprocedure starten. U omzeilt hiermee de ontslagvergunning. De gang naar de rechter gaat u echter wel geld kosten; te meer wanneer die bepaalt dat de werknemer recht heeft op een ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule.

Bij faillissement

Ook als uw bedrijf - in het ongunstigste geval - failliet gaat, hebt u geen vergunning nodig om uw werknemers te ontslaan. De medewerkers kunnen dan door de curator, zonder toestemming van het CWI, maar met inachtneming van maximaal zes weken opzegtermijn, worden ontslagen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij a.p.scheltinga organisatieadvies | managementondersteuning.

(Bron: www.dezaak.nl, bijgewerkt mei 2008)

TERUG NAAR BEGINPAGINATERUG NAAR BEGIN

persoonlijk | betrokken | deskundig | professioneel

Deze website is alleen voor informatieve doeleinden. Hieraan kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. © a.p.scheltinga oa|mo kampen.

advies | implementatie | advies allťťn is niet genoeg!