Sitemap  │  Zoeken

Nederlands moet!

Als er binnen uw bedrijf dingen mislopen omdat één van uw medewerkers de Nederlandse taal niet machtig is, bent u aansprakelijk.

Twee collega's tillen een buis. Maar als één van hen die buis laat vallen, lukt het hem niet om zijn collega te waarschuwen. De man spreekt geen Nederlands. De buis verwondt zijn collega en die stelt de werkgever aansprakelijk.

Zowel de Arbeidsinspectie als het kantongerecht in Dordrecht oordelen dat de werkgever ook aansprakelijk ís. Hij moet ervoor zorgen dat mensen die samenwerken en van elkaar afhankelijk zijn, elkaar kunnen verstaan.

Voorkom schadeclaims
Zo voorkomt u dat u de rekening gepresenteerd krijgt voor de gebrekkige taalbeheersing van uw medewerkers:

  • Leg op schrift een taalbeleid vast, in uw personeelsgids bijvoorbeeld;

  • Stel Nederlands verplicht als voertaal binnen uw bedrijf;

  • Stel een cursus Nederlands verplicht voor werknemers die de taal niet/onvoldoende beheersen;

  • Zorg ervoor dat die cursus wordt afgesloten met een toets, zodat u zeker weet dat uw medewerker de cursus met goed gevolg heeft doorlopen.

Laat uw taalbeleid geen papieren regel zijn, maar overtuig uw werknemers van het belang ervan. Houden ze zich er toch niet aan, dan kunt u daar consequenties aan verbinden. Uiteindelijk zelfs de ultieme consequentie: ontslag.

Voor meer informatie kunt u terecht bij a.p.scheltinga organisatieadvies & managementondersteuning.

(Bron: De Zaak, bijgewerkt maart 2006)

TERUG NAAR BEGINPAGINATERUG NAAR BEGIN

- advies implementatie; omdat advies alléén niet genoeg is! -

Deze website is alleen voor informatieve doeleinden. Hieraan kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. © a.p.scheltinga OA&MO Zwolle

- persoonlijk, betrokken, deskundig professioneel -