Sitemap  │  Zoeken

Loonbelastingverklaring vervalt per 1 januari 2007?

Vanaf 1 januari 2007 vervalt de loonbelastingverklaring. Een nieuwe werknemer moet vanaf die datum zelf een schriftelijke verklaring aan u geven voordat hij bij u gaat werken. Een pensioen- of uitkeringsgerechtigde moet dat vóór de eerste loonbetaling doen.

Benodigde gegevens

In de verklaring moeten de volgende gegevens van uw werknemer staan:

  • naam en voorletters;

  • geboortedatum;

  • BSN/sofinummer;

  • adres;

  • postcode en woonplaats;

  • woonland en regio als hij niet in Nederland woont.

Loonheffingskorting

Door het vervallen van de loonbelastingverklaring moet een nieuwe werknemer ook een schriftelijk verzoek bij u doen voor het toepassen van de loonheffingskorting. Verder moet een werknemer een schriftelijk verzoek bij u doen, als hij de loonheffingskorting niet meer bij u wil of mag laten toepassen.

De verklaring met de vereiste gegevens en het verzoek om de loonheffingskorting wel of niet toe te passen moeten gedagtekend en ondertekend zijn. Verder zijn er geen vormvereisten. Uw werknemer kan hiervoor ook het formulier 'Opgaaf gegevens voor de loonheffingen' gebruiken, dat de Belastingdienst op dit moment ontwikkelt. Dit formulier wordt opgenomen in het handboek voor 2007 en op de internetsite van de Belastingdienst.

Als u binnen een jaar na de beëindiging van een arbeidsverhouding een nieuwe arbeidsverhouding aangaat met dezelfde werknemer, hoeft die werknemer niet opnieuw alle gegevens te verstrekken en een verzoek te doen voor de loonheffingskorting. Voorwaarde is wel dat de gegevens intussen niet zijn gewijzigd. Bij het begin van de werkzaamheden moet uw werknemer ervoor tekenen dat de gegevens nog juist zijn.

Archiveringseisen

U moet de verklaring en het verzoek om de loonheffingskorting wel of niet toe te passen minstens 5 kalenderjaren na het einde van de dienstbetrekking bewaren. U kunt dat het beste bij de loonadministratie of in het personeelsdossier doen. Verder gelden vanaf 1 januari 2007 dezelfde regels die tot en met 2006 gelden voor de loonbelastingverklaring.

Voor meer informatie kunt u terecht bij a.p.scheltinga organisatieadvies & managementondersteuning.

(Bron: Belastingdienst, bijgewerkt januari 2007)

TERUG NAAR DIENSTENPAKKETTERUG NAAR BEGIN

- advies implementatie; omdat advies alléén niet genoeg is! -

Deze website is alleen voor informatieve doeleinden. Hieraan kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. © a.p.scheltinga OA&MO Zwolle

- persoonlijk, betrokken, deskundig professioneel -