Sitemap  │  Zoeken

Leeswijzer

In Nederland en daarbuiten bestaat een gigantisch aanbod van managementboeken. Moeilijk om een keuze te maken. Lezen kost tijd en wanneer u spaarzaam omgaan wilt gaan met uw tijd helpen wij uw een beetje. Onderstaande boeken zijn bijzonder aan te raden. Natuurlijk is deze lijst meer dan onvolledig. Heeft uw een waardevol boek gelezen? Geef het dan a.u.b. even door!

Titel Auteur Korte omschrijving
75 Management-kengetallen Peter Thuis, Marijn Mulders '75 Managementkengetallen' geeft een overzicht van kritieke prestatie-indicatoren, waarmee inzicht wordt verkregen in de prestaties van de belangrijkste bedrijfsprocessen in de organisatie. De kengetallen worden telkens vanuit een vraagstuk beschreven en verder toegelicht. Vervolgens wordt de berekening uitgewerkt en wordt de betekenis van het kengetal uitgelegd. Ten slotte wordt besproken welke relaties met andere kengetallen of elementen uit de managementpraktijk er zijn en welke acties de manager kan nemen om het kengetal te be´nvloeden.
De verschillende indexen waarmee een kengetal gezocht kan worden, maken '75 Managementkengetallen' tot een zeer toegankelijk naslagwerk. (ISBN 9789001712099, prijs ongeveer euro 33,00)
 
Good to Great Jim Collins Uit een langdurig onderzoek van honderden Fortune 500-bedrijven kwamen elf bedrijven naar voren die in een periode van vijftien jaar explosief groeiden: een tijdlang presteerden ze even 'good' als hun concurrenten in dezelfde branche, maar plotseling accelereerden ze en werden 'great'. Wat onderscheidt deze succesvolle bedrijven nu van hun concurrenten en wat kunnen anderen daarvan leren? Collins heeft zijn inzichten in een aantal principes geformuleerd. Het zijn tijdloze factoren voor succes - geen hypes. (ISBN 9789025425104, prijs ongeveer euro 32,50)
 
Het is mooi geweest Judith Mair Dit boek stelt de diagnose van de hedendaagse organisatie, legt de vinger op zwakke plekken, en wijst op het onderschatte belang van de veel te snel als achterhaald terzijde geschoven aansturinginstrumenten, structuren, normen en regels van het klassieke bedrijfsmodel. Tegenover de populaire managementconcepten die zweren bij een flexibele, lerende, platte of virtuele organisatie, beschrijft dit boek een benadering van werk en organisatie die de traditionele aanpak in ere herstelt, zij het met een degelijke renovatie. (ISBN 9055943509, prijs ongeveer euro 20,00)
 
Doen! Ben Tiggelaar Vraag: Welke factoren be´nvloeden je gedrag bij persoonlijke veranderingen? Vraag: Hoe kun je samen met anderen eindelijk die verandering doorvoeren die je zo graag wilt?
Vraag: Hoe kun je het succes van veranderpogingen in organisaties structureel vergroten? Ben Tiggelaar geeft antwoord op deze en andere vragen over verandering en groei. Praktisch, toegankelijk en gebaseerd op wetenschappelijk gedragsonderzoek. (ISBN 9027484910, prijs ongeveer euro 19,00)
 
Dromen Durven Doen Ben Tiggelaar Wat zijn de geheimen van echte blijvende verandering. Ben Tiggelaar geeft heldere antwoorden. Gebaseerd op actuele psychologische inzichten, praktische ervaring en persoonlijke verhalen van mensen die - met vallen en opstaan - hebben geleerd om leiding te geven aan zichzelf. (ISBN: 9789027416056, prijs ongeveer euro 13,00)
 
Semco-stijl Ricardo Semler Dit boek beschrijft de lotgevallen van het Braziliaanse bedrijf Semco dat - noodgedwongen - een transformatieproces doormaakt van een overgeorganiseerde bureaucratie volgens Westerse "control"-technieken naar een "menselijker"besturingsstijl waar "eigen inrichting", creativiteit en innovativiteit centraal staan. In 36 hoofdstukken wordt op meeslepende en humoristische wijze de draak gestoken met traditionele managementtechnieken en laat men zijn hoe het anders kan (ISBN: 9022515923, prijs ongeveer euro 20,00)
 

Het doel

E.M. Goldratt

Eliyahu M. Goldratt is een van de meest vooraanstaande managementfilosofen van dit moment en wordt internationaal erkend als baanbreker in de ontwikkeling van nieuwe managementconcepten en -systemen. Zijn boeken zijn vlot geschreven businessromans en handelen o.a. over de volgende onderwerpen: hoe projecten succesvol kunnen worden afgerond, binnen de gestelde tijd en het budget en zonder compromissen, het beheersen en verbeteren van productieprocessen en het verhogen van de 'return on investment' van ERP-systemen. Veel van zijn boeken heeft het managementdenken in de westerse wereld veranderd. Goldratt werd door het tijdschrift Fortune een 'goeroe van de industrie' genoemd, en Business Week noemde hem een 'genie'. (ISBN: 9027467005 euro 25,50, ISBN: 9027467013 euro 19,95, ISBN: 9027445451 euro 19,95, ISBN: 9027467560  euro 25,50, ISBN: 9027469733 euro 25,50)
 

De zwakste schakel
Noodzakelijk maar niet voldoende
Het is geen toeval
De race
Resultaatgericht functiewaarderen en belonen J. Schmit Waarom krijgt de een meer salaris dan de ander? Ligt het aan de markt, de maatschappij of de cultuur? Kun je salarisverschillen sociaal en bedrijfsmatig rendabel maken? Dit boek geeft een antwoord op deze vragen en biedt instrumenten voor realistische salarisverhoudingen. (ISBN: 9024414865 euro 19,80)
 
De cockpit van de organisatie mr. L.A.F.M. Kerklaan / ir.J.Kingman / drs.F.P.J. van Kleef In "de cockpit van de organisatie" vindt de manager alles wat hij nodig heeft om een eigen set prestatie-indicatoren te maken. Er worden vier methoden aangereikt om de juiste onderwerpen te vinden. Stap voor stap wordt uitgelegd hoe de onderwerpen worden ondergebracht in een eigen meetplan met targetwaarden. De auteurs besteden veel aandacht aan het nemen van actie en het realiseren van verbeteringen. Om de bruikbaarheid te vergroten, is een appendix met ondersteunende technieke toegevoegd. Veel schema's, tabellen en afbeeldingen verduidelijken de tekst. (ISBN: 9020128566)
 
Fish! S.C. Lundin / Ph.D. / H. Paul / J. Christensen De Fish! boeken, grote bestsellers in de VS, geven een opmerkelijke kijk op het vergroten van het arbeidsmoraal, het verbeteren van resultaten en het kunnen bijhouden van veranderende tijden. Hoewel deze boeken erg "Amerikaans" overkomen, kunnen veel elementen toegepast worden binnen Nederlandse organisaties. (ISBN: 0340822392, 0786888393, 0786887753)
Fish! Sticks
Fish! Tales

 TERUG NAAR BEGIN

VOOR BEDRIJFSKUNDIGE EN VEILIGHEIDSKUNDIGE VRAAGSTUKKEN

  ISO 9001 | ISO 14001 | GMP | KOMO | BRL | OHSAS 18001 | ARBO | VCA | NEN 3140 | DLP | CROW 132 | RIE

 

Deze website is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. ę a.p.scheltinga oa|mo kampen.