Sitemap  │  Zoeken

Klaar voor het nieuwe jaar

Belastingverlaging, nieuwe rechtsvormen, de Arbo- en Pensioenwet die op de schop gaan: in 2007 staat u weer heel wat te wachten. Wat zijn de gevolgen voor uw bedrijfsvoering? Loop deze checklist na om te zien of uw organisatie er al helemaal klaar voor is.

Vennootschapsbelasting omlaag

Het tarief voor de vennootschapsbelasting verlaagd én gedifferentieerd. Voor winsten tot € 25.000,- komt het tarief op 20% te liggen, voor winsten in de schijf € 25.000,-- tot € 60.000,-- wordt dat 23,5%. Daarboven wordt een tarief van 25,5% berekend; in 2006 gold nog een tarief van 29,6%.

Vrijstelling inkomstenbelasting

Om ook ondernemers die belast worden met inkomstenbelasting te laten profiteren van belastingverlaging, krijgt deze groep de zogenoemde MKB-vrijstelling. Die is gelijk aan 10% van de winst. De vrijstelling geldt alleen voor ondernemers die voldoen aan het urencriterium: in het belastingjaar moet minimaal 1225 uur aan de onderneming zijn besteed.

Nieuwe rechtsvormen

De wetgeving met betrekking tot rechtsvormen gaat flink op de schop. Belangrijke veranderingen: de introductie van de personenvennootschappen. Als gevolg hiervan zullen de Vennootschap onder Firma (VoF), de Commanditaire Vennootschap (CV) en de maatschap opgaan in de nieuwe openbare vennootschap (OV), mét of zonder rechtspersoon. Overigens duurt het vrijwel zeker nog tot eind 2007 voordat wettelijk alles in kannen en kruiken is, maar het is raadzaam om tijdig te bepalen welke rechtsvorm in uw geval het meest geschikt is.

Waakhond eerlijke handel

Nederland heeft er een waakhond bijgekregen: de Consumentenautoriteit. Deze organisatie is opgericht om eerlijke handel tussen bedrijven en consumenten te bevorderen en te waarborgen. De Consumentenautoriteit gaat met name letten op handel via internet, dubieuze bepalingen in algemene voorwaarden en klachten over garantiebepalingen. Naast een controlerende taak gaat deze nieuwe organisatie consumenten voorlichten over hun rechten en plichten, onder meer via de website www.consuwijzer.nl.

Nieuwe Arbowet

Ondernemers krijgen meer verantwoordelijkheid voor een veilig werkklimaat. Dat is de kern van de nieuwe Arbowet, die per 1 januari 2007 in werking is getreden. In de praktijk betekent dit dat de overheid niet meer voorschrijft welke middelen hiervoor gebruikt moeten worden, maar welke doelen er behaald moeten worden. Een voorbeeld: De overheid bepaalt niet meer welke ladder een ondernemer moet gebruiken, maar stelt als doel dat wie er gebruik van maakt niet het risico mag lopen dat hij ten valt komt. Minder leuk is dat de boetes die de Arbeidsinspectie kan opleggen voor overtredingen van de Arbowet worden verdubbeld tot maximaal € 22.500,--.

Hogere WIA-premie

Werkgevers betalen volgend jaar een hogere premie voor de WIA als een werknemer gedeeltelijk (maximaal 65%) arbeidsongeschikt wordt. De uitkering van mensen die volgens de WIA volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, wordt verhoogd naar 75% van het laatstverdiende loon. Dit gebeurt met terugwerkende kracht voor mensen die in 2006 een IVA-uitkering ontvingen. Overigens kunnen werkgevers zich volgend jaar verzekeren tegen de kosten voor het doorbetalen van loon aan arbeidsongeschikte werknemers.

Nieuwe pensioenwet

Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s)  kunnen nadeel ondervinden van de nieuwe Pensioenwet. Als de onderneming van een dga failliet gaat, kan een curator een in eigen beheer opgebouwd pensioen aanspreken. In juridische termen: het civielrechtelijk afkoopverbod geldt niet meer voor het dga-pensioen. De nieuwe Pensioenwet verplicht werkgevers ook medewerkers binnen een maand na indiensttreding schriftelijk mee te delen of deze wel of niet deelnemen aan een pensioenregeling. Als deelname niet mogelijk is, maar dit wordt niet tijdig meegedeeld, bestaat de kans dat de werkgever alsnog pensioenpremies moet betalen.

Telemarketeers: opgelet!

Bedrijven die aan telemarketing doen kunnen in 2007 rekenen op extra strenge controle op naleving van de regels. Dit wordt gedaan door de Opta. Deze organisatie gaat er vooral op letten dat consumenten die worden gebeld de mogelijkheid krijgen aangeboden zich af te melden voor telefoontjes.

NB: Een aantal wetswijzigingen die in dit artikel wordt genoemd moet nog door de politiek worden goedgekeurd.

Voor meer informatie kunt u terecht bij a.p.scheltinga organisatieadvies & managementondersteuning.

(Bron: De Zaak, bijgewerkt januari 2007)

TERUG NAAR DIENSTENPAKKETTERUG NAAR BEGIN

- advies implementatie; omdat advies alléén niet genoeg is! -

Deze website is alleen voor informatieve doeleinden. Hieraan kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. © a.p.scheltinga OA&MO Zwolle

- persoonlijk, betrokken, deskundig professioneel -