Sitemap  │  Zoeken

Dienstenpakket

Het streven naar een zo’n breed mogelijk pakket aan diensten gaat ten koste van de kwaliteit van het advies en de effectiviteit voor de organisatie. Daarom is het dienstenpakket beperkt en opgedeeld in een drietal productgroepen. Daar waar nodig wordt in overleg met de cliŽnt een collega-deskundige ingeschakeld die natuurlijk over ruime ervaring en kwaliteiten beschikt!

Voor welke disciplines kunt u bij a.p.scheltinga organisatieadvies | managementondersteuning terecht?

veiligheid - arbeidsomstandigheden - milieu

Veiligheids- en Arbo-cursussen Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E) Toolboxmeetings/veiligheidsinstructies
Bedrijfsnoodplannen VGM-projectplannen VGM-inspecties op project
Arbeidsomstandigheden/ Arbowet/Arbo-advies Bouwstoffenbesluit Milieuvergunningen incl. bedrijfsmilieu-plannen/energiebesparingsplannen

managementsystemen - certificering

Kwaliteitszorg volgens ISO 9001 Arbozorg volgens de OHSAS 18001 Voedselveiligheid volgens HACCP
Kwaliteitszorg volgens KZS Veiligheidszorg volgens de VCA Voedselveiligheid volgens BRC 3
Kwaliteitszorg volgens een BRL Veiligheidszorg volgens de VCU Voedselveiligheid volgens GMP+
Milieuzorg volgens ISO 14001 Integratie en onderhoud Voedselveiligheid volgens de hygiŽnecode voor de transportsector
Milieuzorg volgens EMAS Certificering    

organisatieadvies - procesverbetering

Optimaliseren van bedrijfsprocessen

Strategische bedrijfsvoering middels TQM en INK Betere prestaties door toepassing van de Balanced Scorecard

TERUG NAAR BEGIN

VOOR BEDRIJFSKUNDIGE EN VEILIGHEIDSKUNDIGE VRAAGSTUKKEN

  ISO 9001 | ISO 14001 | GMP | KOMO | BRL | OHSAS 18001 | ARBO | VCA | NEN 3140 | DLP | CROW 132 | RIE

 

Deze website is alleen voor informatieve doeleinden. Hieraan kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. © a.p.scheltinga oa|mo kampen.