Sitemap  │  Zoeken

10 tips tegen burn-out

Een op de tien werknemers heeft last van burn-out klachten. Weet u zeker dat uw werknemers geen gevaar lopen? Deze tips helpen u om uw werknemers te behoeden voor een burn-out.

1. Zorg dat werknemers zich kunnen vereenzelvigen met doelstellingen
Houd bij het aannamebeleid rekening met persoonlijke voorkeuren, passies en mogelijke negatieve associaties en blijf daarover in gesprek met mensen. Breng het bijvoorbeeld steeds ter sprake tijdens

2. Zorg voor een positieve cultuur
Een cultuur van waardering waarin meer aandacht is voor 'wat werkt' dan 'wat werkt niet'.

3. Geef de mogelijkheid voor een goede werk-privé-balans
Het is belangrijk dat mensen de mogelijkheid hebben om voor zichzelf een gezonde balans te vinden tussen . Zorg ervoor dat uw werknemers er zelf invloed op kunnen uitoefenen.

4. Zorg voor ontwikkelingsmogelijkheden
Let op dat deze passen bij de persoonlijke ambities van de werknemers.

5. Hanteer een eerlijke en transparante beloningsstructuur
Promotiekansen en beloningen op zich hangen volgens het CBS-onderzoek niet nauw samen met burn-out, maar de openheid hieromtrent speelt wel een rol.

6. Stimuleer werknemers volwassen te zijn in hun werk
Leren keuzes maken en consequenties te aanvaarden, resulteert in effectievere werknemers die bovendien meer voldoening uit hun werk halen.

7. Let op demotivatie
Om de een of andere reden kunnen werknemers minder gemotiveerd zijn. Zodra de verdenking bestaat dat iemand zich overvraagd voelt (of dat nu terecht is of niet!) of om een andere reden minder betrokken is, is het zaak zo snel mogelijk met hem of haar te praten. Juist dán is een gesprek belangrijk.

8. Creëer ruimte voor keuzes
Werknemers die een grote keuzevrijheid ervaren bij het indelen van hun agenda en bij de invulling van hun werkzaamheden, blijken minder snel stress te ervaren. Sta eigen inbreng toe.

9. Creëer een klimaat waarin fouten maken mag
Als mensen niet direct op hun fouten worden afgerekend, zullen deze meer worden ervaren als leerervaring. Zie fouten dus niet als afrekenmateriaal!

10. Laat mensen meedelen in het succes van de organisatie
Niet alleen financieel, maar ook (juist!) in de vreugde van bijvoorbeeld het binnenhalen van een nieuwe klant of in de euforie als gevolg van goede resultaten.Voor meer informatie kunt u terecht bij a.p.scheltinga organisatieadvies | managementondersteuning.

(Bron: www.dezaak.nl, bijgewerkt september 2010)

TERUG NAAR BEGINPAGINATERUG NAAR BEGIN

persoonlijk | betrokken | deskundig | professioneel

Deze website is alleen voor informatieve doeleinden. Hieraan kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. © a.p.scheltinga oa|mo kampen.

advies | implementatie | advies alléén is niet genoeg!