Sitemap  │  Zoeken

15 tips om uw arbeidsproductiviteit te verhogen

U kunt zelf werken aan de groei van de productiviteit in uw eigen bedrijf. Soms gaat het om simpele dingen: bijvoorbeeld het voeren van een goed beleid om zieken weer terug te brengen in het arbeidsproces. Dit leidt tot minder overwerk. Hieronder volgen nog vijftien manieren om de productiviteit op te voeren:

 1. Investeer in oudere werknemers. In Amerikaanse bedrijven worden oudere blue collar workers zelfs  omgeschoold tot interne consultants voor verbetering van de bedrijfsvoering. Immers, zij kennen het bedrijf van binnen en buiten.

 1. Werk met mobiliteitsplannen voor werknemers. Laat ze daartoe een dag of halve dag per jaar praten met iemand die het bedrijf door en door kent, bijvoorbeeld een ervaren collega. Tijdens zo'n sessie kunnen uw werknemers hardop filosoferen of men op de lange termijn niet liever andere dingen doet binnen het bedrijf.

 1. Werknemers hebben vaak behoefte aan flexibele werktijden. In ruil daarvoor blijken ze in de regel bereid te zijn moderne versies op de prikklok te accepteren. Hierdoor is iedereen minder tijd kwijt tijd aan geregel, mensen zijn fitter en energieker; uw bedrijf profiteert daarvan.

 1. In veel sectoren zijn de personeelstekorten structureel. Wacht daarom niet te lang met technologische innovatie om mensenwerk door machines te vervangen. 

 1. De invoering van een vierdaagse werkweek van 36 of 40 uur blijkt bij bedrijven tot verhoging van de arbeidsproductiviteit te leiden. Voordelen voor u: werk wordt vaker binnen één week afgerond, er ontstaat meer teamspirit, de mensen beginnen fitter na drie rustdagen, afspraken met huisarts en dergelijke kunnen op de vrije dag worden gepland.

 1. Een grafisch bedrijf heeft een geslaagd experiment uitgevoerd met één telefoonloze woensdag per week. Medewerkers worden niet constant van hun werk gehaald, kunnen zich beter concentreren, hebben het gevoel weer een dag greep op hun eigen tijd te hebben.

 1. Teveel betutteling smoort productiviteit. Geef werknemers daarom meer vrijheid zelf hun wekelijkse werk in te delen.  Dit is sympathieker dan de mensen overladen met werk zodat ze altijd wat te doen hebben. Geef mensen voldoende werk om voldoende druk te creëren. 

 1. Verschuif een deel van het werk naar uw cliënten (opvragen van informatie, in kaart brengen behoefte, welke begrotingsposten etc.). Zet uw mensen in op activiteiten met de hoogste opbrengsten.

 1. Beperk de vergadetijd.  Neem besluiten, ga na of bepaalde onderwerpen wel plenair behandeld moeten worden, reken uit wat vergaderuren kosten, maak beknopte notulen van het type: ONDERWERP – DISCUSSIEPUNTEN – BESLUIT - ACTIE – DOOR WIE.

 1. Maatwerk is prima, maar soms is het verstandiger te werken met één standaardproduct: er kunnen kortere levertijden beloofd worden, de stuksprijs kan omlaag.

 1. Definieer de term productiviteit voor uzelf. Is dat: omzet gedeeld door aantal werknemers, omzet gedeeld door aantal uitbetaalde uren of aantal producten per werknemer?

 1. Kijk ook eens vanuit productiviteitsoogpunt naar scholing en employee benefits voor uw werknemers. , Moet u tussen de middag een warme lunch gaan serveren? Is het niet haalbaar een busje voor personenvervoer op het bedrijfsterrein in te voeren dat vier keer per uur zijn ronde maakt?

 1. Tijdsverspilling en andere mankementen in de organisatie opsporen, kan in kleine bedrijven al vaak door  stap voor stap te beschrijven wat er eigenlijk gebeurt. Stel vervolgens de vraag: kan dat niet anders?

 1. Overweeg een deel van het werk uit te besteden aan een buitenstaander. Afspraken met externe boekhouders, vertalers, loodgieters en ander duur volk verhoogt vaak de dynamiek en discipline bij de eigen medewerkers.

 1. Beter licht op kantoor kan Nederland jaarlijks ruim € 2 miljoen besparen. Veranderen van de intensiteit en samenstelling van licht kan vermoeidheid, stress, ziekte en lusteloosheid voor een deel voorkomen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij a.p.scheltinga organisatieadvies & managementondersteuning.

(Bron: www.dezaak.nl, bijgewerkt junil 2006)

TERUG NAAR BEGINPAGINATERUG NAAR BEGIN

- advies implementatie; omdat advies alléén niet genoeg is! -

Deze website is alleen voor informatieve doeleinden. Hieraan kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. © a.p.scheltinga OA&MO Zwolle

- persoonlijk, betrokken, deskundig professioneel -