Sitemap  │  Zoeken

Aanpak

Door jarenlange bedrijfskundige, kwaliteits- en veiligheidskundige ervaring, een persoonlijke benadering, betrokkenheid en de professionele en energieke manier van werken, wordt elk traject effectief aangepakt. Voorafgaand aan een advies- en implementatietraject worden duidelijke afspraken gemaakt en vastgelegd in een projectvoorstel. Zo is altijd helder waar de dienstverlening uit bestaat, wat van de organisatie zelf verwacht wordt, hoelang het adviestraject zal duren, wat het gaat kosten en welke bijkomende kosten er zijn. De concrete en renderende adviezen zijn onafhankelijk en vooral praktisch van aard. Evenals de alternatieven die tijdens het traject aan bod komen. Samen met u werken we aan oplossingen die werken op korte én lange termijn.

Branche-ervaring

Elke organisatie heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Natuurlijk hebben ook alle organisaties, profit of non-profit, overeenkomsten. a.p.scheltinga organisatieadvies | managementondersteuning wordt ingezet voor vele soorten bedrijfskundige en veiligheidskundige projecten, in welke organisatie dan ook. Maar eerlijk is eerlijk; de meeste ervaring is opgedaan in het midden- en kleinbedrijf en bij diverse brancheverenigingen en wel in de volgende branches: 

grond-, weg- en waterbouw

horizontaal, verticaal en speciaal transport

automatisering

recycling

woning- en utiliteitsbouw

installatie

machine- en metaalbouw

productie

dienstverlening

mobiliteit

Opleidingen

Het continu opdoen van ervaring en het ontwikkelen van kennis en kunde zijn belangrijke aandachtspunten voor een adviseur. Echter, opleidingen zijn voornamelijk bedoeld als basis om voornoemde ontwikkeling met parate kennis te versnellen en te verbreden. Gevolgde relevante opleidingen zijn onder andere: Veiligheidskunde, Technische Bedrijfskunde, Lead Assessor Training Course (P-E Batalas Ltd) en Consulting Skills (AOO).

Aanpak

Met duidelijkheid is iedereen gebaat. Niet alleen duidelijkheid in projectvoortgang maar ook in tijdsbesteding bijvoorbeeld. Hiertoe wordt veel waarde gehecht aan de volgende 5 (klassieke) projectbeheersingsinstrumenten:

budget

tijdsbesteding

kwaliteit

informatie

organisatie    

Op deze manier wordt een project effectief aangepakt en worden problemen vooraf getackeld. Daarnaast wordt zo veel mogelijk gewerkt volgens het KISS-principe: Keep It Stupid Simple. Tevens zullen alle projectdoelstellingen moeten voldoen aan de SMART-criteria: Specifiek, Meetbaar, Ambitieus, Realistisch en Tijdsgebonden. Daarnaast worden tijdens trajecten diverse (management-)modellen gehanteert zoals bijvoorbeeld de 5S-methode, SWOT-analyse, arbeidshygiënische strategie, Burkhardt-theorie, Heinrich-theorie, theorie van Rasmussen, de Deming-cirkel en 7S-model van McKinsey.

Integriteit
Al onze opdrachten worden uitgevoerd volgens de algemene voorwaarden en de beroepscode voor veiligheidskundigen. Ook wordt de gedragscode voor organisatiekundigen en -adviseurs gevolgd. Hierdoor is integriteit extra gewaarborgd.

 TERUG NAAR BEGIN

VOOR BEDRIJFSKUNDIGE EN VEILIGHEIDSKUNDIGE VRAAGSTUKKEN

  ISO 9001 | ISO 14001 | GMP | KOMO | BRL | OHSAS 18001 | ARBO | VCA | NEN 3140 | DLP | CROW 132 | RIE

 

Deze website is alleen voor informatieve doeleinden. Hieraan kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. © a.p.scheltinga oa|mo kampen.